Fagfor­enings­topp vil ha koro­natiltak for å unngå tvungen lønns­nemnd

Jørn Eggum mener reduserte bompenger, pålagt munnbind og flere på hjemmekontor kan bidra til å redusere trykket på kollektivtransporten, og unngå tvungen lønnsnemnd.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Fellesforbundets leder Jørn Eggum og varaordfører Kamzy Gunaratnam møtes for å diskutere opptrappingen av streikende bussjåfører, og hvordan man samtidig skal ivareta smittetiltakene for å forhindre tvungen lønnsnemnd.

Eggum mener Oslo kommune sitter med nøkkelen til å sikre arbeidernes rettigheter, og trekker frem at byrådsleder Raymond Johansen har uttalt ønske om å innføre pålagt munnbind i perioder.

– Den hjemmelen får han ikke hos regjeringen. Dersom de er redd for at de må ty til våpenet tvungen lønnsnemnd fordi smitten øker, bør de heller bruke muligheten på å gi Oslo-byrådet muligheten til å innføre munnbind, sier han, og legger til:

– Da får man en lovlig arbeidskonflikt etter boken, og regjeringen slipper å løpe arbeidsgiverens ærend og få avlyst denne streiken.

1 av 3 bussjåfører vil ikke anbefale yrket til unge

Usikker på konflikten over helgen

Helsetilsynet har daglig vurdert at det ikke er fare for liv og helse ved at busstreiken har pågått gjennom uken, men Eggum frykter at dette kan endre seg når streiken nå trappes opp.

På spørsmål om han tror arbeidsgiversiden vil forsøke å få gjennom tvungen lønnsnemnd på bakgrunn av faren for liv og helse vil han være forsiktig med å være for bombastisk.

– Vi har ikke hørt noe så langt, så får vi se hva som skjer fremover. Det vil være mest interessant på mandag når folk skal på arbeid og til skoler, som vil gjøre det krevende mange steder i landet.

Streikerammede kunder kan få refundert Ruter-billett: Men bare ved kansellering

Han mener likevel det ikke er noen tvil om at de er mer usikre på hvordan konflikten ser ut over helgen.

– Men det er ingen tvil om at når man ikke ønsker kontakt, og ikke ønsker å bidra til at man kan komme i dialog igjen, så opplever jeg at vi er mer usikre på hva fylkes- og kommuneleger nordover og andre steder har samme oppfatning som helsemyndighetene her har om smittevern.

Han trekker frem at de for eksempel ikke har de alternative transportmidlene i distriktene som eksempelvis i Bergen og Oslo.

– I distriktene rundt omkring vil det være bil som er alternativet.

Busstreik gir oppsving for elsparkesyklene

Mener arbeidsgivere må ta hensyn

Kamzy Gunaratnam mener man må ha to tanker i hodet, både smittevern, og arbeidernes rettigheter, og trekker spesielt frem det siste.

– Jeg mener man ikke tenker på solidaritetsperspektiver når man i den streiken vi er i nå mener det er bussjåførene som skal ta hensyn og ikke arbeidsgiversiden.

Gunaratnam understreker at hun mener de kollektive lønnsforhandlingene er blant de viktigste tingene som gjør Norge til et av verdens beste land å bo i.

– Og at mange er fagorganiserte, det betyr også retten til streik, avslutter hun.

Fagforbund-leder om topplederlønningene i bussbransjen: – Det gjør folk forbanna

– Håper ikke det blir for dramatiske konsekvenser

Administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange gjentar til NTB søndag de ikke har vurdert å komme med et nytt tilbud, og at det er ingen planer om noe konkret initiativ fra deres side. Dette til tross for at ytterligere 4.500 bussjåfører i syv fylker gikk ut i streik fra lørdag. Totalt er dermed rundt 8.500 sjåfører med i streiken.

– Tror dere tvungen lønnsnemnd blir aktuelt?

– Det må vi overlate til helsefaglige myndigheter å bestemme, ut ifra smittesituasjonen og ekstra smitteutbredelse. Det er ikke vår oppgave å mene noe om det.

– Hvordan tenker du man skal klare å ivareta smittevernhensyn under busstreiken?

– Det er en del av tankekorset. Vi skulle gjerne unngått streiken, men det er ikke konstatert at det er noe problem enda. Da hadde vi nok vært inne på lønnsnemnd. Fylkeslegene i Oslo og Viken har ikke reagert så langt, men det spørs om de kommer til å reagere når streiken trappes opp, sier Stordrange.

Han trekker også frem at alternativ transport som T-baner, bybaner og lokaltog er mer utbredt enkelte steder enn andre.

– Vi håper ikke det blir for dramatiske konsekvenser. Men tvungen lønnsnemnd er opp til en faglig vurdering. Vi kan ikke kommentere det, for å ikke påvirke deres valg.

Helsetilsynet om busstreiken: – Ikke fare for liv og helse

– Det finnes flere alternativ

Forbundslederen mener det finnes flere valg som kan tas, blant annet knyttet til hjemmekontor.

– Det er flere som kan ha hjemmekontor enn de som har det i dag. Fleksible arbeidsgivere som kan dele opp når dagen starter og slutter forsikrer at ikke alle reiser til de samme tidspunktene.

Eggum påpeker at forbundene gjør det de kan for å unngå at streiken skal ramme en tredjepart, men mener det er vanskelig når det er bussjåfører det er snakk om.

– Vi beklager at vi gjør hverdagen vanskelig for folk, men det er ikke så mange andre utveier når man skal ta og heve lønnen for bussbransjen, sier han, og legger til:

– Om vi hadde hatt en regjering som det var litt futt i, så kunne de redusert bompengene også i den perioden man var i konflikt.

Vil ikke gi seg

Eggum sier de beklager at hverdagen blir vanskeligere for folk, men at det ikke er mange andre utveier når lønnen skal heves.

– Det har vært grunnen til at man ligger så langt etter, fordi man har visst hvor mye som skal til for oss å ta de ut i konflikt fordi du får så mye negativitet ut av det. Det er derfor viktig med positive stemmer i samfunnsdebatten, det er vi helt avhengige av, ellers ville regjeringen fått det lett med å gå inn og begjære tvungen lønnsnemnd.

– Enkelte mener jo at tidspunktet for streiken ikke passer, med tanke på smittebildet. Hva tenker du om det?

– Vi bestemmer ikke når vi skal ha tariffoppgjør. Det er annethvert år, og det skulle vært ferdig i vår om det ikke hadde vært for corona. Når vi fikk datoene var vi ekstra uheldige med at det begynte å blusse opp igjen.

Han sier at bussjåførene nå er tatt ut, og at de nå har økonomien til å drive streiken, noe de ikke har hatt før.

– Om ikke regjeringen griper inn, så kommer ikke jeg til å gi meg før vi har fått innfridd kravene, samme hvor lang tid det tar. 

Publisert: