Svensk forvalter reagerer på Balders norske milliardkjøp

Det svenske eiendomsselskapet Balder kjøper eiendom som huser oljebaser. – Reiser spørsmål ved bærekraftaspektet, sier Balder-investor Handelsbanken Fonder, som nå skal i møte med selskapet og deretter vurdere sin investering.

Dusavik (på bildet) og Mongstad er de viktigste basene for Equinors aktiviteter i Nordsjøen. Andre store leietagere er CCB Mongstad, PSW Technology, WellConnection, NOV, Halliburton, North Atlantic Drilling, Archer, GE Oil & Gas, Schlumberger, Halliburton og andre.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Balder kjøpte denne uken selskapet Asset Buyout Partner (ABP) for ni milliarder kroner.

ABP har eiendommer i alle de viktigste oljebasene i Norge, ikke minst Mongstad nord for Bergen og Dusavik og Risavik i Stavanger.

Balder beskriver kjøpet som en «stor mulighet» til å utvide virksomheten i Norge.

Men fra investorhold blir det stilt spørsmål ved bærekraftaspektet i investeringen.

Les også

Hitecvision tar milliardgevinst på eiendommer

– Vi har ikke analysert helt eksakt hva dette innebærer, men disse eiendelene er rettet litt mot olje- og gassektoren. Det er noe vi forsøker å unngå i vår ESG-strategi, sier porteføljeforvalter Joakim Buddgård i Handelsbanken Fonder til E24.

Handelsbanken Fonder har en del innehav i obligasjoner i Balder, blant annet i selskapets grønne obligasjoner, ifølge Buddgård.

Fastighets AB Balder er børsnotert i Sverige og hadde en eiendomsportefølje verdt 152 milliarder svenske kroner ved utgangen av 2020.

Joakim Buddgård forvalter rentefond i Handelsbanken.

ESG står for Environment, Social and Governance Criteria, eller miljø-, samfunn- og selskapsstyringskriterier. Kriteriene brukes for å finne ut om et selskap er en god investering ut ifra et bærekraftsperspektiv.

– Reiser spørsmål ved bærekraftaspektet

Forvalteren sier at Balders kjøp ikke er i samsvar med Handelsbankens profil om å gå i en mer bærekraftig retning.

De har derfor avtalt et møte med eiendomsselskapet i neste uke for å diskutere oppkjøpet.

Møtet ble først omtalt av nyhetsbyrået Bloomberg.

– Det innebærer ikke, etter det jeg forstår hittil, noen brudd på våre retningslinjer. Dette blir også en indirekte eksponering ved at de eier eiendommer. Det er ingen produksjon eller distribusjon, som vi har som våre harde grenset, sier Buddgård.

– Men det er klart at det reiser spørsmål ved om de virkelig har bærekraftaspektet med i denne beslutningen. Derfor vil høre mer med dem, sier han.

Ifølge porteføljeforvalteren har Handelsbanken Fonder en grense for hvor stor andel av selskapenes omsetning som kan komme fra produksjon eller salg av olje og gass, på fem prosent.

– Vi vurderer det kvalitative aspektet også. Vi får se hva de sier og deretter vurdere hva vi vil gjøre med våre innehav, og fremtidige investeringer også.

ABP ble startet av Hitecvision og William W. Wittusen i 2016 med et fokus på olje- og gassrelatert eiendom, men selskapet har senere også posisjonert seg for vekst innenfor hydrogen, offshore vind og landbasert oppdrett, ifølge pressemeldingen om oppkjøpet.

Peker på «ekstremt positiv» fornybarsatsing

Finansdirektør Marcus Hansson i Balder sier at det er «kjempebra» at Handelsbanken Fonder vil diskutere oppkjøpet.

– Det er en litt generell diskusjon og så kommer vi kanskje inn på oppkjøpet og forklarer hvordan vi ser på det. Men det er noe vi gjør med dem separat.

– Jeg vil ikke gå inn på det i mediene, sier han.

Finansdirektør Marcus Hansson i Balder.

På Balders hjemmesider er bærekraft og miljøansvar løftet frem som viktige områder for selskapet.

– Hvordan passer oppkjøpet inn i bærekraftstrategien?

– Jeg tror det passer bra inn. Fordi de satsinger som kommer til å gjøres fremover, kommer til å være på fornybar energi. Vi diskuterer utbygginger av vindkraftparker. Man diskutere ulike typer av batteriproduksjon. Vi skal ha eiendommer som kan inneholde dette. Det foregår flere diskusjoner om å omstille den type produksjon som finnes i dag på området.

– Den store saken her er satsingen fremover, med fornybar energi. Det er en ekstremt positiv sak ut fra bærekraftsparametere, sier Hansson.

Buddgård i Handelsbanken sier målet er å fortsatt ha investeringer i Balder og påvirke i en mer bærekraftig retning.

– Vi tror mer på å påvirke i riktig retning enn å straffe.

– Vår mål er å skape en bærekraftig avkastning. Vi vil arbeide for en bedre planet og samtidig skape avkastning. Vi tror de målene er forenlige med hverandre, sier han.

Publisert: