Fritidsfiskere risikerer bot for å fiske ved oppdrettsanlegg