Ventar grønt lys for omstridt kraftlinje

Byggjing av ei ny overføringslinje for strøm mellom Liastøl ved Hylsfjorden til Sauda er omstridt. Men utbyggjarane ventar grønt lys gjennom konsesjon frå NVE om få dagar.