Trolig ny vurdering av toprisordning på strøm

Oslo: Regjeringen kan komme til å vurdere en toprisordning på strøm nok en gang, men for tiden er det ikke flertall på Stortinget for en slik ordning.