Nopef seier ja til fusjon med Kjemisk

Med 109 mot 54 røyster vedtok landsmøtet i Nopef i går å innleia fusjonsforhandlingar med Norsk Kjemisk Industri-arbeiderforbund.