Stavanger nesten sist på skole

Bare to av Rogalands 27 kommuner brukte mindre penger til undervisning enn Stavanger gjorde i fjor. Det var Gjesdal og Klepp. Øverst ligger Utsira, som brukte mer enn det dobbelte av det Stavanger brukte per elev.