Grønt lys for fleksi-ferie

Foreldre og lærere er positive til å bytte ut høst— og vinterferiemed valgfrie feriedager. Stavanger kommune gir grønt lys.