- Tar høyde for økende rente

— Jeg kan legge én million kroner i egen bolig og har tatt høyde for renteøkning.