Pangstart for dyre leiligheter

— Vi kan sprette champagnekorken, slår salgsansvarlig Thomas Jansen fast. Leiligheter i Hinna Park rives vekk av rike siddiser.