Stein Erik Hagen til angrep på «kvartalstyranniet»