Helse Vest vil netthandle mer

Målet er at 90 prosent av alt som kjøpes inn til den daglige driften av Helse Vest, skal handles på nett.