Stor forskjell på lite gass

Det er opp til 22 prosent prisforskjell på gass i flasker. Jo mindre gass, dess større differanse.