- Bedre sikkerhet offshore

Det går rette veien med sikkerheten på sokkelen, men fortsatt mener mange hensynet til produksjonen går foran.