It-avtale for Schlumberger

Schlumberger Sema har inngått en avtale med Statoil om etablering og drift av en it-servicedesk.