Ny avtale om lærernes arbeidstid

Kommunenes Sentralforbund (KS) og Utdanningsforbundet er blittenige om en ny arbeidstidsavtale for lærerne.