Lund får kvinnekritikk

Bare én kvinne fikk plass i Statoils nye konsernledelse. Sju av deåtte lederne er alle hentet fra Statoils egne rekker. Det betyrikke at de sitter trygt.