Stadig flere selvbetjente arbeidssøkere

Aetat ser ut til å ha suksess med sin nye selvbetjeningsordning der arbeidsledige selv kan registrere seg som arbeidssøkere via internett.