Selv den verste klasse kan snus

6 prosent av lærerne i grunnskolen oppgir at de har mistetkontrollen over klassen. Det trenger verken være lærerens ellerelevenes feil.