Statkraft selger ut etter pålegg fra myndighetene

Statkraft selger sine aksjer i E-CO Vannkraft AS for 2,5 milliarderkroner samt tidsbegrensede rettigheter til kraftproduksjon ved Ranakraftverk for 2,2 milliarder kroner.