- Utenlandsk mat like god som norsk

En EU-rapport knuser bildet av norsk mat som den suverent renesteog tryggeste i Europa.