• I 2011 vokste detaljhandelen i Rogaland med 700 millioner kroner. Til sammen handlet vi for nær 32 milliarder kroner, opp 3,4 prosent fra året før. Privatkonsumet er likevel nøkternt, mener konserndirektør i SR-Bank, Tore Medhus. Knut S. Vindfallet

- Ingen vill kjøpefest i Rogaland

Sett i forhold til kjøpekraften og lønnsutviklingen, er det en nøktern utvikling i handelen i Rogaland, mener banksjef Tore Medhus.