Løser alvorlig miljøproblem i Nordsjøen

Ny teknologi fjerner olje fra produsert vann i Nordsjøen. Et av de alvorligste miljøproblemene fra oljeproduksjon til havs kan bli løst. Men oljeindustrien nøler.