38 milliarder pluss i Statoil

Statoils resultat for 2000 er rekordhøyt med 38 milliarder kronerfør skatt. Økningen er på 183 prosent og skyldes høy oljepris plussat Statoil gjør det bedre i alle øvelser.