Oppsiktsvekkende utvikling i gassmarkedene

Det internasjonale energibyrået IEA spår kraftig økning i gassetterspørselen fremover. Kina, India og Midtøsten er avgjørende for gassforbruket de neste 25 årene.

Gass har et sterkt potensial for å kunne spille en større rolle, sa IEA-sjef Nobuo Tanaka da rapporten ble presentert i London i går.
  • Hilde Harbo
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 11 år gammel

I en fersk rapport presenterer IEA et «gullalder for gass»-scenario der den globale bruken av gass øker med mer enn 50 prosent fra 2010-nivå, og utgjør mer enn en fjerdedel av all energietterspørsel i 2035. — Vi har sett en oppsiktsvekkende utvikling i gassmarkedene de siste månedene. Gass har et sterkt potensial for å kunne spille en større rolle, samtidig som det globale gassmarkedet kan bli mer diversifisert og dermed gi økt energisikkerhet, sa IEA-sjef Nobuo Tanaka da rapporten ble presentert i London i går.

En rekke forutsetninger er nå til stede for at gass kan øke sin andel av den globale energimiksen, påpeker IEA: Forsyningene er gode, nye, sterkt voksende markeder er kommet til, og det er stor usikkerhet med hensyn til fremtidig produksjon av kjernekraft. For eksempel skal Tyskland stenge alle sine kjernekraftverk innen 2022. Det økte tilbudet av gass vil bidra til å redusere prisene fremover, noe som også vil øke gassens popularitet. Økt overgang til bruk av gass i veitransporten vil også bidra til gode dager for gassprodusentene, det samme vil Kinas ambisiøse mål for økt gassforbruk. I IEAs «gullalderscenario» vil Kinas gassetterspørsel øke fra tilsvarende Tysklands i 2010 til samme nivå som hele EU i 2035. Det er de store, fremvoksende økonomiene, som Kina, India og Midtøsten, og deres valg av fremtidige energikilder, som i stor grad vil være avgjørende for hvor mye gassforbruket vil øke de neste 25 årene, fastslår det i rapporten.

For å møte den store globale etterspørselsøkningen etter gass, må produksjonen frem til 2035 øke tilsvarende tre ganger Russlands gassproduksjon i dag.

Det finnes store mengder gass tilgjengelig, og ressursene er spredt over hele verden. Alle verdens viktigste geografiske regioner har nok utvinnbare gass ressurser til å dekke minst 75 år med et forbruk på dagens nivå.

Les også:

Les også

Statoil selger seg ned for 17 milliarder

Les også

Dyrere strøm når tysk atomkraft forsvinner

En viktig faktor for å forklare den sterke økningen i gassforsyningene, er ny ukonvensjonell gass, som skifergass. Ifølge IEA er det nå anslått at verdens ressurser av ukonvensjonell gass, er like store som de konvensjonelle ressursene.

Selv om konvensjonell gas fortsatt vil utgjøre hoveddelen av verdens gassproduksjon, vil ukonvensjonell gass bli stadig viktigere, og utgjøre mer enn 40 prosent av etterspørselsøkningen frem mot 2035, ifølge IEAs scenario.

Samtidig understreker Energibyrået at det er usikkerhetsmomenter knyttet til miljømessige sider ved utvinning av skifergass. Det store vannforbruket ved «oppsprekkings»teknikken for å frigjøre gassen fra skiferen, har ført til miljøprotester. Det samme har rapporter om forurensning av grunnvannet i forbindelse med utvinningen.

IEA-rapporten diskuterer også konsekvensene for klimaet ved mer bruk av gass. På den ene siden medfører bruk av gass langt lavere CO{-2}-utslipp enn bruk av kullkraft, på den annen side er gass langt mindre klimavennlig enn fornybare energikilder. Det er også en fare for at gass kan konkurrere ut dyrere fornybar energi.

— Selv om gass er den «reneste» form for fossil energi, er det fortsatt fossil energi. Økt bruk av gass kan fortrenge lavkarbon-energikilder, slik som fornybar og kjernekraft. Økt bruk av gass er alene ikke noe universalmiddel mot klimaendringer, sa Tanaka.

Publisert: