Fjogstad-Hus vil satse på Jæren

Fjogstad-Hus ønsker å satse på Jæren og åpner eget kontor i BryneOffset-bygget i Morenefaret langs riksveg 44. Kontoret blirorganisert som eget aksjeselskapet under navnet Fjogstad-Hus JærenAS, med Charles Tjessem som daglig leder.