Frikjent for milliardbedrageri

Stavangermannen Erik Langaker (38) er lettet og lykkelig etter å hablitt frikjent for anklagene om bedragerier for minst tremilliarder kroner.