- Statlige gassrør på land

Staten må bygge gassrørene på land, mener Prosessindustriens Landsforening.