Bank måtte halvere lån

Bankklagenemda avsa for kort tid siden sin første dom om bankenes plikt til å fraråde kunder kreditt. En ikke navngitt bank ble pålagt å halvere et innvilget lån.