- OPEC øker oljeproduksjonen

Landene i Organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC) blesøndag enige om å øke oljeproduksjonen for å bøte på oljeknapphetenforårsaket av krisen i Venezuela. Signalene før møtet gikk på detmotsatte.