Edda Media-salg kan være nært forestående

A-pressen, Opplysningen og Johan H. Andresens Ferd kan være i ferd med å kjøpe opp Edda Media, skriver NA24 Propaganda.