Rogaland rimeligst for de rikeste

Sammenlignet med resten av landet har Rogaland de billigste barnehageplassene for familier med inntekt over 375.000 i året.