Streikefare i offentlig sektor

Jeg forutsetter at vi får minst like mye som LO, sier Bente Slåtten, leder i Norsk Sykepleierforbund.