«Asylmottaket»

Et ledd i innsparingstiltakene i Statoil har vært å kalle hjem utstasjonerte medarbeidere fra utlandet. Satsingen i Mexico-golfen skal avvikles, Kina-engasjementet trappes ned og fra flere andre utenlandsetableringer er det blitt trukket inn folk.