Nytt testsenter ved Ullrigg

Don Vaughn, en av Halliburton-lkonsernets øverste ledere, sto i går for den offisielle åpningen av det nye testsenteret for flergrensbrønner på Ullandhaug.