Student-import for 20 milliarder

CANBERRA: Ni av ti utenlandske studenter i Australia er fornøyd eller svært fornøyd med studiene.Dermed er også Rebecca Cross tilfreds. Hun leder den internasjonale avdelingen i utdanningsdepartementet, og har øverste ansvar for 175.00 utenlandske studenter.