Oljearbeidere mot privatisering

Hvis ikke Statoil får overført en betydelig del av statens oljeandeler, kan delprivatiseringen bare droppes, mener Nopef i Statoil-Stavanger.