Vil tvinge kommunene til barnehagesatsing

Barne— og familieministeren vil bruke det hun kaller «kjærlig tvang» for å oppnå større kommunal innsats på barnehagesektoren.