Overganger sikres ikke

Arbeidet med å sikre planovergangene på Sørlandsbanen sinkes av det nye statsbudsjettet.