Verdier å hente i voksende skoger

Skogarealene i Rogaland er i kraftig vekst, mens avvirkningen fortsatt er påfallende liten.