Oppskrytt miljødiesel

En del av den vedtatte økningen i dieselavgiften, 25 øre per liter, er en ren miljøavgift. Hensikten med denne er å få kundene til å gå over til mer miljøvennlig diesel.