First Securities-rapport til Kredittilsynet

Styret i meklerhuset First Securities har oversendt Kredittilsynet en redegjørelse om ansattes dobbeltroller i aksjemarkedet.