Navion på Draugen

Navion har inngått avtale med eierne av Draugen-feltet om frakt av olje fra feltet, en avtale med omfang på 1,5-2 milliarder kroner for perioden 2000-2008.