12-14 milliarder til Kristin

Statoil vil trolig bygge ut Kristin-feltetpå Haltenbanken med en ny, stor flyteplattform. Investeringeneanslås til mellom 12 og 14 milliarder.