For store lønnsforskjeller på sokkelen

Likelønn mellom forpleiningsansatte og serviceansatte på norsk sokkel blir Leif Sandes fremste oppgave som nyvalgt leder i Nopef.