Anbefalte mangelfullt regnskap

1999-regnskapet til Norse Electronics har store mangler, slår revisor fast. Likevel ble regnskapet anbefalt. Regnskapet «skjuler» også et ytterligere driftsunderskudd på 5 millioner kroner.