Røde tall for Sony første halvår

Sonys regnskap for første halvår viser et tap på 6 milliarder kroner, mot et overskudd på nesten like mye i fjor.