LO-flertall vil samle statens oljeinteresser i statlig holdingselskap

Et stort flertall i LO-sekretariatet går inn for å samle det statlige eierskapet i oljesektoren i et statlig holdingselskap.