Renten opp med 0,25

Norges Bank setter opp signalrentene med 0,25 prosentpoeng med virkning fra torsdag 21. september. Samtidig varsler sentralbanksjef, Svein Gjedrem, i sine kryptiske bemerkninger, at dette trolig er siste økning i år.