Konferanse for å forstå verden bedre

Mandag 9. juni skal næringslivsledere og politikere lære å bli flinkere internasjonale aktører.